Proč jsem se musel s manželkou hádat po SMS, teď se hádáme z vězení po dopisech

STATISTIKA

NECHTĚL JSEM

Komentář BESIP

Používání telefonu při řízení je velkým nešvarem současnosti. Z dopravních statistik vyplývá, že za posledních 10 let vzrostla četnost přestupků nedovoleného držení telefonu za jízdy o téměř 50 %. Ze všech bodovaných přestupků je potom nepozornost 3. nejčastějším přestupkem.

V oblasti dopravních nehod dokonce nepozornost za volantem drží smutné prvenství. Jedná se o nejčastější příčinu dopravních nehod na našich silnicích. Ročně se jedná o více než 16 tisíc nehod, při nichž zemře v průměru více než 55 lidí. Nehody, které vzniknou v důsledku nepozornosti řidiče, mívají velmi vysokou závažnost.

Toto všechno jsou důvody, kvůli kterým je potřeba začít tento nešvar přísněji trestat. V České republice je aktuálně nevěnování se řízení přestupkem, který je penalizován 2 body, což jej řadí po bok vůbec nejméně závažných přestupků. Novela bodového systému by proto měla nově takový přestupek trestat 4 body, pokutou 2500 Kč na místě či do výše 10 000 Kč ve správním řízení.

CO NAVRHUJEME

  • 4 body (nyní 2)
  • bloková pokuta v rozmezí 2 500 až 3 500
  • pokuta ve správním řízení 4000 - 10 000 (nyní 1500 – 2500)

Nepozornost

Km/h

Dokumenty

Přehledná tabulka všech přestupků

Bodové konto

Víte, že si své bodové konto můžete snadno ověřit? Ano. Je to možné přes Portál veřejné správy GOV.cz.
Každý řidič si může pohodlně zjistit stav svého bodového konta a datum poslední změny. Portál také ukáže platnost řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilostí řidiče.

přejít na Portál občana