Nikde jinde nebylo místo, tak jsem to nechal na místě pro invalidy. Byl to jenom rychlý nákup...

 

Komentář Besipu

  1. Omezení přístupu pro potřebné: Místa pro invalidy jsou navržena tak, aby byla co nejblíže vchodům a měla dostatečný prostor pro vozíky a jiná pohybová zařízení. Když na těchto místech parkuje někdo, kdo tato místa nepotřebuje, omezuje to osoby s omezenou pohyblivostí v přístupu k budovám nebo službám.

  2. Právní důsledky: Neoprávněné parkování na místě pro invalidy vede k vysokým pokutám.

  3. Morální hledisko: Je to projev nerespektování a nedostatku ohleduplnosti vůči těm, kteří tato místa skutečně potřebují.

  4. Bezpečnostní důvody: Místa pro invalidy jsou často širší a umístěna v blízkosti přechodů, což zajišťuje bezpečnější a snazší přístup pro osoby s omezenou pohyblivostí. Když na těchto místech parkuje neoprávněná osoba, může to zvýšit riziko nehod nebo kolizí.

  5. Sociální důsledky: Neoprávněné parkování na místě pro invalidy může vést k negativnímu vnímání ze strany ostatních lidí a poškození vaší pověsti.

  6. Psychologický dopad na osoby s omezenou pohyblivostí: Když osoby s omezenou pohyblivostí vidí, že místa určená pro ně jsou obsazena osobami bez potřebného oprávnění, může to vyvolat pocity frustrace, bezmoci a zklamání.

Brzdná dráha

Km/h

Bodové konto

Víte, že si své bodové konto můžete snadno ověřit? Ano. Je to možné přes Portál dopravy www.portaldopravy.cz.
Každý řidič si může pohodlně zjistit stav svého bodového konta a datum poslední změny. Portál také ukáže platnost řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilostí řidiče.