Já jsem si toho člověka na přechodu ale vážně nevšimla, jen jsem se podívala do navigace a ucítila náraz…


 

Komentář BESIP

Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, svoji zranitelnost si ale často neuvědomují. Je důležité mít jako motorista vždy na paměti, že z jakékoliv kolize motoristy a chodce vyjde chodec vždy s mnohonásobně horšími následky. 

Zejména přechod pro chodce často vnímají chodci jako bezpečný prostor na pozemní komunikaci. Proto jsme přesvědčeni, že případy, kdy řidič chodce na přechodu reálně ohrozí, je potřeba přísněji trestat. Nově tak bude ohrožení chodců na přechodu zařazeno mezi nejtěžší přestupky s udělením 6 trestných bodů, bodová sankce se tak zvyšuje o 1 bod. Sankce za případy, kdy řidič chodce na přechodu omezí, což znamená, že chodcům překáží v bezpečném přejití přechodu, zůstává ohodnocena 4 body.

Sankce za případy, kdy řidič nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce, se snižuje na 2 trestné body, aby došlo k sjednocení a tím zpřehlednění trestné sazby za jednotlivé přestupky. Všechny zmiňované přestupky budou nově trestány pokutou 2 500 - 3 500 Kč blokově na místě, v případě správního řízení se však pokuta může vyšplhat až na 10 000 korun.

Brzdná dráha

Km/h

Bodové konto

Víte, že si své bodové konto můžete snadno ověřit? Ano. Je to možné přes Portál dopravy www.portaldopravy.cz.
Každý řidič si může pohodlně zjistit stav svého bodového konta a datum poslední změny. Portál také ukáže platnost řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilostí řidiče.