Říkala jsem si, že když na to pořádně šlápnu, ještě tu křižovatku stihnu projet, vždyť tam ta červená akorát skočila. Netušila jsem, že se ta auta naproti tak rychle rozjedou...

 

Komentář Besipu

  1. Kolize s jiným provozem: Červená světla na semaforech jsou nastavena tak, aby regulovala pohyb vozidel a chodců na křižovatkách. Pokud řidič projede červenou, může dojít ke kolizi s vozidly, která mají zelenou ve směru kolmém.

  2. Ohrožení chodců: Na mnoha křižovatkách se červené světlo pro automobily shoduje s chodcovým přechodem, kde mají chodci zelenou. Projížděním červeného světla může řidič ohrozit chodce, kteří přecházejí silnici.

  3. Narušení pravidelnosti provozu: Semafor je nástroj, který pomáhá udržovat plynulost a pravidelnost provozu. Nedodržení červeného světla může způsobit zmatek a narušit pravidelný tok dopravy.

  4. Vysoká rychlost: Řidiči, kteří se rozhodnou projíždět červenou, často zvyšují rychlost, aby co nejrychleji prošli křižovatkou. Vysoká rychlost zvyšuje riziko vážných nehod a zranění.

  5. Zvýšené riziko nehod: Statistiky ukazují, že křižovatky jsou jedním z nejčastějších míst dopravních nehod. Projíždění červeného světla zvyšuje toto riziko ještě více.

  6. Negativní vzor pro ostatní: Pokud jeden řidič projede červenou, může to povzbudit i ostatní řidiče k podobnému chování, což vede k většímu riziku nehod na silnicích.

Brzdná dráha

Km/h

Bodové konto

Víte, že si své bodové konto můžete snadno ověřit? Ano. Je to možné přes Portál dopravy www.portaldopravy.cz.
Každý řidič si může pohodlně zjistit stav svého bodového konta a datum poslední změny. Portál také ukáže platnost řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilostí řidiče.