Řidičák na zkoušku

Jedná se o jeden z nástrojů, které se zaměřují na začínající řidiče jako rizikovou skupinu účastníků silničního provozu. Nové, začínající řidiče, kteří se dopustili za volantem nějakého závažného přestupku, tak z provozu nevyřazujeme, ale naopak jim věnujeme více péče, v podobě poskytnutí tolik potřebné praktické, ale i psychologické podpory, aby řízení vozu lépe zvládali.

Řidičský průkaz na zkoušku má dva cíle: 

 1. motivovat všechny začínající řidiče v prvních dvou letech řízení k bezpečnému chování v silničním provozu, protože  je za vybrané nebezpečné přestupky čeká povinnost absolvovat a uhradit si 2 preventivní kurzy
 2. se začínajícím řidičem, který se závažného přestupku dopustí, budeme dále pracovat. Ve speciálnímu programu v autoškole a v rámci skupinového pohovoru s dopravním psychologem na něj budeme preventivně působit tak, aby si uvědomil rizika závažných porušení pravidel a předcházel krizovým situacím.

Podmínky

2 roky od udělení řidičského oprávnění

Při šestibodovém přestupku nebo tresném činu povinnost absolvovat do 3 měsíců od obdržení výzvy preventivní program

Při spáchání přestupku, za který vám je udělen zákaz řízení, je absolvování preventivního programu podmínkou pro to, abyste po uplynutí zákazu mohli znovu řídit

 

přestupky s udělením zákazu činnosti


- spáchali jste závažný přestupek, za který vám bylo odebráno řidičské oprávnění, řídit tedy po stanovenou dobu nesmíte
- v období zákazu řízení máte povinnost absolvovat zmiňovaný preventivní program (školení začínajících řidičů a dopravně - psychologickou přednášku)
- v případě, že tuto povinnost ve stanovené lhůtě nedodržíte, nesmíte se na silnice jako řidič vrátit

 

6bodové přestupky

 

- o řidičské oprávnění po spáchání přestupku nepřijdete, můžete řídit dál
- vzniká vám ale povinnost, do 3 měsíců od spáchání závažného 6bodového přestupku, absolvovat preventivní program (školení začínajících řidičů a dopravně - psychologickou pohovor)
- v případě, že tuto povinnost ve stanovené lhůtě nedodržíte, o řidičské oprávnění již následně přijdete

 
Jak preventivní program vypadá?

Preventivní program se skládá ze dvou základních částí: 

 

Školení začínajících řidičů v autoškole v rozsahu 5 vyučovacích hodin: 

 • 1 hodina teorie bezpečné, defenzivní jízdy
 • 3 hodiny jízdy v provozu
 • 1 hodina vyhodnocení
 • řešení konkrétního přestupku řidiče
 • sledování a vyhodnocování situace v různé intenzitě provozu, dodržování pravidel provozu
 • zranitelní účastníci silničního provozu
 • pravidla kooperativní a defenzivní jízdy

Dopravně psychologický individuální i skupinový pohovor, vedený dopravními psychology, v rozsahu 4 hodin: 

 • individuální pohovor s psychologem nad konkrétními přestupky účastníků, diskuze o tom, jak se dala daná situace řešit
 • příčiny závažných dopravních nehod
 • rizikové chování za volantem - nevěnování se řízení, řízení pod vlivem alkoholu a drog
 • specifika mladých a začínajících řidičů
 • krizové situace v provozu a jejich předcházení
 • následky prožití dopravní nehody na osobnost řidiče
 • vliv psychického stavu, únavy a užívání alkoholu či návykových látek na řidičské schopnosti