Mládež - střední školy

Účast v silničním provozu:

 • chodci, cyklisté, malý motocykl, pasažéři v autě

Co mají umět:

 • chápat dopravní provoz jako řízený systém s právními předpisy a zákonnými ustanoveními, které umí zároveň uplatňovat
 • uvědomovat si morální a právní odpovědnost chování a jednání každého účastníka silničního provozu
 • uvědoměle uplatňovat zásady účelného a bezpečného chování a jednání, aktivně přispívat k bezpečnosti provozu
 • poskytnout a přivolat první pomoc při dopravní nehodě
 • znát nebezpečné důsledky požívání alkoholu, některých léku a návykových látek
 • znát negativní vlivy dopravy na životní prostředí a znát způsoby jeho ochrany
 • znát obecné zásady předcházení dopravních nehod
 • naučit se bezpečně ovládat řízení malého motocyklu
 • odpovědnost za řízení motorového vozidla

Způsob:

 • aktivní metody ve škole – dramatizace, simulace, skupinová práce a vzdělávací hry
 • kampaně s angažovaností učitelů
 • soutěže
 • média pro mladé
 • místa zábavy
 • produkty pro mladé
 • populární osobnosti

Prostředí:

 • střední školy, odborná učiliště, autoškoly
 • diskotéky, kina

Pomůcky:

 • kartička 1. pomoci do lékárniček
 • ve spolupráci s ČČK
 • šířit při kampaních a akcích BESIP, ČČK či PČR
 • Road show

Partneři:

 • MŠMT, MV, ČČK, MZ, Obce, Kraje, Policie ČR, Městská policie, motoristické organizace, autoškoly, tisk, rozhlas, televize

Semínáře: