Cyklista je řidič nemotorového vozidla

Cyklista je rovněž účastníkem silničního provozu, a to jako řidič nemotorového vozidla. Přestože nemusí vlastnit na jízdní kolo žádný řidičský průkaz, musí znát v potřebné míře pravidla silničního provozu a pří jízdě po silnici nebo po stezce pro cyklisty se jimi řídit. Rovněž pro něj platí základní pravidla pro pohyb v dopravě, a sice ohleduplnost a opatrnost. Jízda pod vlivem alkoholu je stejně nepřípustná jako u řidičů motorových vozidel. Při jízdě na kole nesmí cyklista vést ruční vozík ani psa na vodítku.

Platí pro cyklisty také pravidla silničního provozu?

Jsou nějaké speciální povinnosti přímo pro cyklisty?

Obecně platí, že cyklisté jezdí po silnici vpravo, co nejblíže pravému okraji vozovky, a to pouze v řadě za sebou.
Jestliže neohrozí chodce, mohou k jízdě rovněž použít pravou krajnici. Je-li ovšem na silnici zřízen zvláštní jízdní pruh pro cyklisty nebo je v blízkosti silnice stezka pro cyklisty, pak je cyklista musí použít. Jestliže jede cyklista po společné stezce pro chodce a cyklisty, pak musí jet pouze v pruhu určeném pro cyklisty a nesmí ohrozit chodce jdoucí po stezce.

Cyklista také musí mít své jízdní kolo řádně vybaveno, tak aby měl zajištěnu bezpečnou jízdu a v případě snížené viditelnosti, aby nejen viděl na cestu, ale byl také řádně vidět.

V provozu na silnicích jsou cyklisté spolu s chodci nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu. Dobrý technický stav kola a jeho výbavu musí splňovat nejen jízdní kolo pro turistickou jízdu za krásami přírody, ale i kolo používané při cestě v obci na nákup.