S teplými dny se na silnice opět ve velkém vrací cyklisté a motorkáři, s nadcházejícími Velikonocemi

27. března 2024

Jaro a zlepšující se počasí přirozeně nahrává pobytu venku. Na silnice se tak po zimní pauze postupně vrací zranitelní účastníci silničního provozu, řeč je zejména o cyklistech a motorkářích. Obzvláště s ohledem na nadcházející velikonoční svátky, které jsou přirozeně spjaté s mnohem větším provozem na silnicích, stojí za to si připomenout, na co si dát při jízdě pozor jak za volantem, tak za řídítky některého z jednostopých vozidel.

Pro motorkáře i cyklisty jsou nejvíc rizikové křižovatky
Česká republika patří ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi mezi země s nejhoršími výsledky z hlediska nehodovosti motocyklistů. Jejich dopravní nehody potom mají oproti nehodám jiných účastníků poměrně rozdílný charakter. Nejčastěji se jedná o nehody s předností v jízdě a nehody v důsledku ztráty kontroly nad vozidlem ve směrových obloucích. Častým problémem je jednoduše fakt, že ostatní řidiči motorkáře často přehlédnou, zejména v křižovatkách, kde motocyklisté častěji reagují na nenadálou situaci před sebou, ale ostatní řidiči na ně nestihnou dostatečně včas zareagovat. Vše se navíc děje ve výrazně vyšší rychlosti, než je tomu u automobilů. V loňském roce na našich silnicích bylo usmrceno 74 a těžce zraněno 364 motocyklistů. 
 
„Mezinárodní průzkum chování řidičů ESRA3 potvrdil, že čeští motocyklisté podceňují rizika vysoké rychlosti. Celkem 9,4 % českých řidičů uvedlo, že překračují stanovenou rychlost mimo zastavěné oblasti, v evropských zemích je toto procento v průměru menší a odpovídá 7,5 %. Nepřiměřená rychlost přitom loni stála za 29 úmrtími a 98 těžkými zraněními motocyklistů,“ říká vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Je důležité si uvědomit, že než sednete po zimě opět do sedla, je potřeba si opět osvojit návyky bezpečné jízdy, nepřeceňovat své síly a zejména přizpůsobit prvním jízdám svou rychlost. Nepřiměřená rychlost je totiž nejen nejčastější příčinou dopravních nehod, které zapříčiní motocyklista, ale je také faktorem, který následky nehod zhoršuje i v případě, že viníkem je jiný řidič, právě například kvůli nedání přednosti. „Kvůli nedání přednosti loni zemřelo 20 motocyklistů a téměř 150 jich bylo těžce zraněno. Nepřiměřená rychlost a právě nedání přednosti stojí za velkou většinou závažných nehod s účastí motocyklisty,“ připomíná Tomáš Neřold. 
 
U cyklistů jsou rizika obdobná
Obdobné situace jsou rizikové i pro cyklisty. Dlouhodobá analýza dopravních nehod cyklistů, kterou společně vytvořili Besip a Centrum dopravního výzkumu ukázala, že nejzávažnějšími nehodami cyklistů jsou stejně jako u motorkářů střety v křižovatkách, náraz vozidla do cyklisty zezadu či přejetí auta či cyklisty do protisměru. Nejčastěji za to může nedání přednosti jedním z účastníků, nesprávný způsob jízdy a nevěnování se řízení, ročně pak na našich silnicích přijde o život 40 cyklistů. „Zavinění střetu cyklisty a vozidla je z 58 % na straně řidiče vozidla a z 39 % na straně cyklisty (zbylá procenta tvoří nehody, u kterých nešlo jednoznačně identifikovat viníka dané nehody), je potřeba tak edukovat obě skupiny, které se spolu na silnici potkávají,“ zdůrazňuje Neřold. Většina Čechů se navíc na silnicích vyskytuje pravidelně jak v roli cyklisty, tak v roli řidiče automobilu, 76 % procent řidičů automobilů totiž uvádí, že alespoň občas jezdí na kole. 
 
Při svých cestách na kole si dejte pozor hlavně na to, abyste byli pro ostatní na silnici čitelní a předvídatelní, zejména v křižovatkách. Důležité proto je ukazovat směr při odbočování, nedělat náhlé manévry a sledovat pozorně provoz při průjezdu křižovatkou, i když jde o méně frekventované komunikace. A nezapomínejte na to, že alkohol za řídítka nepatří úplně stejně jako za volant. 
 
Řidiči automobilů musí zpozornět
Při jízdě v autě věnujte opravdu zvýšenou pozornost rozhlížení. „Nečekejte na silnici pouze stejně velký stroj, jako je ten váš. Zároveň motorky nepodceňujte, mají zvýšenou schopnost akcelerace a dojedou vás mnohem rychleji, než běžné auto,“ připomíná Neřold. Při předjíždění motorky je důležité nechat motorkáři dostatečný prostor a neobjíždět ho natěsno, motocyklista potřebuje mít dost prostoru na to, aby se mohl při jízdě vyhýbat různým nerovnostem, výmolům či překážkám. 
 
Bezpečnostní pásy by měly být samozřejmostí
S nadcházejícími Velikonocemi, které jsou charakteristické zvýšeným provozem na silnicích a větším množstvím tzv. svátečních řidičů určitě stojí za to připomenout si důležitost používání bezpečnostních pásů. „Z analýz chování motoristů přímo v provozu víme, že bezpečnostní pás nepoužívají nejméně 4 % řidičů. Na zadních sedadlech ale jezdí bez pásu podle odhadů více než 12 % lidí. Právě tato skupina nepřipoutaných spolujezdců přitom tvořila loni 35 % ze všech usmrcených na zadních sedadlech. Věřím, že je to jasná odpověď na to, proč nespekulovat o významu bezpečnostního pásu a zkrátka se v autě vždy připoutat,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
 
Od nového roku byl navíc zpřísněn postih za nepoužití pásu nebo autosedačky. Počet trestných bodů se zvýšil ze 3 na 4. Pokuta za jízdu bez pásu, která se týká i porušení povinnosti poutat se u spolujezdců, je nově 1.500 – 2.000 Kč. Neplatí už tedy, že tento přestupek lze vyřešit jen takzvanou domluvou nebo nižší částkou. 
 
Budete koledovat a přiťuknete si se sousedy na zdraví? Potom ale nesedejte za volant
V uplynulých třech letech při dopravních nehodách na českých silnicích zemřel každý 12. člověk v důsledku vlivu alkoholu. Z policejních statistik nehodovosti navíc vyplývá, že viníci nehod pod vlivem alkoholu častěji nepoužívají bezpečnostní pásy, nejedná se přitom pouze o viníky s vyšší hladinou alkoholu, ale vyšší pravděpodobnost nepoužití bezpečnostního pásu je patrná i při relativně nízkých hladinách alkoholu (do 0,24 ‰). Řízením pod vlivem alkoholu se vystavujete pokutě ve výši až 25 tisíc korun a zákazu řízení až na 18 měsíců. Ale zejména riskujete, že způsobíte dopravní nehodu, kterou někomu nevinnému navždy změníte život.
 

Líbí se Vám článek? Sdílejte ho.

❱   Další články

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2024 zná své vítěze

20. června 2024

Družstvo Základní školy Náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi ze Středočeského kraje zvítězilo v letošním ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů v kategorii do 12 let. Spolu s družstvem Základní školy Libštát z Libereckého kraje, které skončilo na druhém místě, tak postupují do evropského finále dopravní cyklistické soutěže, které proběhne v září v Paříži. Třetí skončila ZŠ Boženy Němcové v Opavě z Moravskoslezského kraje. Ve starší kategorii do 16 let vyhrálo družstvo Základní školy Kravsko z Jihomoravského kraje, druhé místo obsadilo družstvo Základní školy Školní z Opatovic nad Labem z Pardubického kraje, bronzovou medaili vybojovala opět ZŠ Libštát z Libereckého kraje.

> více informací

Mobilní telefon za volantem

23. března 2024

Držení telefonu patří k nejnebezpečnějším přestupkům, BESIP na to upozorňuje novým videem od internetového baviče Mikýře. Díky chytrým telefonům jsme si zvykli být pořád online, reagovat na zprávy, sledovat videa, pouštět si hudbu, nastavit navigaci a tak dále. 34 % řidičů podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven přiznává, že telefon při řízení někdy používá. Kvůli nepozornosti za volantem přitom zemřelo v roce 2023 na českých silnicích 53 lidí, to je 13 % ze všech smrtelných nehod. Pokud vás zajímá, jak téma mobilu za volantem shrnul pro BESIP internetový tvůrce Mikýř, podívejte se na naše nové video.

> více informací

Česko je patnácté v počtu fatalit na silnicích, loni dohnalo průměr Evropské unie

14. března 2024

Podle předběžných údajů Evropské komise bylo na silnicích v EU v roce 2023 usmrceno 20 400 osob, což představuje meziroční mírný pokles o 1 %. To sice představuje přibližně o 2 360 smrtelných nehod méně (-10 %) než v roce 2019, ale v několika členských státech se klesající trend zastavil. Česko se v roce 2023 dostalo na průměr zemí Evropské unie. Centrum dopravního výzkumu a Samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy vydalo historicky první číslo Zpravodaje Bezpečná doprava.

> více informací

❱   NOVINKY V ZÁKONĚ

Novela zákona zákona č. 361/2000 Sb.

K dispozici s odborným komentářem.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, známý také jako zákon o silničním provozu, je klíčovým legislativním dokumentem, který reguluje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích v České republice. Zahrnuje ustanovení o řidičských oprávněních, pravidlech provozu na komunikacích, a pravomocích orgánů státní správy. Zákon byl od svého účinného vstupu v roce 2001 opakovaně novelizován, aby reflektoval aktuální potřeby a standardy bezpečnosti provozu, včetně přizpůsobení se směrnicím Evropské unie. 

více informací
Novela zákona