ZOBRAZIT DOPROVODNÝ TEXT
BESIP je hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR, expertní orgán v oblasti působení na lidského činitele, samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR. BESIP je garantem realizace a plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2011 – 2020, která si stanovila: snížení počtu usmrcených osob v silničním provozu do roku 2020, na úroveň průměru států evropské unie, snížení počtu těžce zraněných osob o 40 % oproti roku 2009. Pro BESIP pracuje 14 krajských koordinátorů ve 14 krajích České republiky. Více na www.ibesip.cz