Senior a vozidlo

Nová vozidla jsou vybavena moderními systémy, které mají ulehčit řidiči práci, pomáhají mu získat co nejvíce informací k rozhodování a eliminují jeho řidičské chyby. To vše představuje určité nároky na technické znalosti a nutnost naučit se je ovládat a používat. Zjednodušeně řečeno, neustále se něčemu novému učit.

Jak na auto?

Ovládací prvky

V moderním automobilu naleznete mnoho nových funkcí. Než s takovým vozidlem vyjedete, věnujte skutečně dostatek času přečtení příručky s návody, jak jednotlivé funkce ovládat. Současně si jednotlivé funkce vyzkoušejte, dokud je vozidlo v klidu a omyl v ovládání nebude příčinou žádné kolize. Velkou pozornost věnujte seřízení sedadel, opěrek hlavy, volantu a zpětných zrcátek. Starší lidé se dříve unaví a při jízdě v autě může únavu uspíšit špatné držení těla na neseřízené sedačce nebo třeba zbytečně vysoko nastavený volant. U dřívějších vozidel šlo obvykle seřídit sedadlo jen podélně a volant vůbec. Dnešní vozidla umožňují seřídit u sedadla navíc výšku a náklon, u volantu sklon a vzdálenost od řidiče. Sedadlo lze dokonce doplnit o anatomickou podložku. Tělo tak může být dobře podepíráno a to přispívá k menší únavě za jízdy. Jízda se tak stává bezpečnější.

Se seřízením těchto prvků dbejte na vlastní pohodlí. Nevhodná obuv, klobouk na hlavě a tlustý kabát nevytvářejí pro bezpečné řízení vhodné prostředí.

Nezapomínejte na řádné seřízení bezpečnostních pásů. Rozhodně nepoužívejte žádné neschválené doplňky, které zabraňují po zapnutí přilehnutí pásu na tělo. Takto „zajištěný" bezpečnostní pás vás může v případě havárie těžce poškodit. Při aktivaci airbagu dokonce může zapříčinit usmrcení člověka už při nízkých rychlostech.

Zadní sedadla jsou rovněž vybavována bezpečnostními pásy a jejich používání je povinné. Nepřipoutaná osoba na zadním sedadle může při havárii usmrtit osobu na předním sedadle.

Pro přepravu dítěte, jehož hmotnost nepřevyšuje 36 kg a výška nepřevyšuje 150 cm, musíte použít dětskou sedačku schváleného typu a dítě v ní upevnit podle návodu výrobce této sedačky.

Na tuto povinnost nezapomeňte, i když náhodně vezete vaše vnouče jednou za čas třeba do školy. Velká řada nehod s těžkými poraněními dětí se stává právě při takovýchto „náhodných" a krátkých přepravách.

Převážíte-li svého domácího mazlíčka, psa nebo kočku, berte v úvahu, že i zvíře musíte chránit před zraněním v případě havárie. Při ní však může dojít nejen k jeho zranění, ale nárazem vržené tělo zvířete může dokonce usmrtit i vás.

Zvolte tedy podle jeho velikosti odpovídající způsob přepravy, nejlépe ve speciálních zvířecích boxech, upevněných buď na zadních sedadlech, nebo v zavazadlovém prostoru. Specializované prodejny nabízejí k připoutání na zadní sedadla automobilu i řadu speciálních bezpečnostních pásů pro zvířata.

Zrcátka moderních vozidel dovedou zachytit prostor za vozidlem v mnohem širším spektru, než jste byli kdysi zvyklí. Couvací asistent vás dokáže velmi přesně navést při zacouvání do řady stojících aut. Přesto věnujte seřízení zrcátek a prostoru, který vám zprostředkovávají, dostatečnou pozornost. Vždy bude existovat mrtvý úhel, ve kterém se může schovat předjíždějící vozidlo nebo chodec při couvání. Špatný zrak a zmenšený úhel periferního vidění mohou problém neseřízených zrcátek ještě zhoršit.

Palubní počítač je váš kamarád

Z palubního počítače nemusíte mít žádné obavy. Konstruktéři vozidel vám chtějí usnadnit ovládání vozidla a přinést vám co nejvíce informací. Můžete se tak dovědět, že všechny systémy vozidla jsou funkční, kolik kilometrů ještě ujedete na zbývající palivo v nádrži, jaká je venkovní nebo vnitřní teplota, jakou máte okamžitou nebo průměrnou spotřebu paliva, že byste měli navštívit servis pro kontrolu vašeho vozidla a podobně. Jen se v klidu podle návodu se všemi těmito vymoženostmi moderní techniky seznamte a uvidíte, jak jsou praktické.
Při jízdě sledujte údaje přístrojové desky jen ve chvíli, kdy máte od vozidla před sebou dostatečnou vzdálenost. Oko staršího člověka potřebuje více času na přeostření mezi různými vzdálenostmi a tento čas pak může chybět třeba při náhlém brzdění.


Tagy: