Bezpečná jízda

Je-li řeč o bezpečné jízdě, pak musí být jako její první podmínka vyřčena znalost pravidel silničního provozu. V průběhu vašeho života, od doby, kdy jste získali své řidičské oprávnění, platily alespoň čtyři podoby dopravních předpisů. V nich se řešení různých dopravních situací a povinnosti řidičů měnily. Průběžně tedy jejich znalost obnovujte. Aktualizovaná vydání zakoupíte v knihkupectvích, jsou k zapůjčení v knihovnách, autoškoly pořádají zdokonalovací kurzy. Rovněž si ověřte, zda je váš řidičský průkaz platný, nebo měl být vyměněn za nový.

Bezpečný způsob jízdy znamená přizpůsobit jízdu svým schopnostem

Druhou podmínkou bezpečné jízdy je bezvadný stav vašeho automobilu.

Nebyla by platná sebelepší znalost předpisů, kdyby vašemu automobilu nesvítila všechna světla, řízení šlo ztuha a brzdy by měly jen minimální účinek. Omluvou nemůže být ani sebelépe míněný postesk nad tím, kolik to všechno stojí. Život má větší hodnotu.
Stav automobilu přímo ovlivňuje vaši řidičskou kondici. Například slabý světelný tok reflektorů starších vozidel má za následek neúměrné zatěžování vašeho zraku a dřívější nástup únavy.
Starší vozidla nemají posilovač řízení, který podstatně snižuje námahu při ovládání volantu. Především při jízdě ve městě nebo při parkování je vyžadováno mnohem více energie, které se v seniorském věku nemusí dostávat. Zdlouhavé parkování a překážení na frekventované ulici pak vyvolává u ostatních řidičů emoce a nervozita se přenáší i na parkujícího řidiče seniora. Dochází k hromadění chyb a situace může skončit nepříjemnou kolizí. Největší význam pro bezpečnou jízdu s automobilem mají bezesporu brzdy. Jenže brzdové soustavy starších vozidel se nemohou s těmi moderními, opatřenými různými brzdovými asistenty, vůbec srovnávat. A to především v krizových situacích a na kluzkém povrchu. To,co tedy hravě ubrzdí vozidlo jedoucí před vámi, vám nemusí stačit ani na významnější zpomalení. Jezdíte-li starším vozidlem, uvědomte si tuto nevýhodu a přizpůsobte se důsledným dodržováním bezpečné vzdálenosti. Ta by na suché vozovce měla odpovídat dráze, kterou ujedete za dvě vteřiny. Nebojte se, nemusíte nijak složitě vypočítávat metry z aktuální rychlosti vašeho vozidla. Jestliže vozidlo před vámi mine například dopravní značku, vy na úroveň této značky dojedete nejdříve za dvě vteřiny po něm. Na mokré nebo zasněžené vozovce se ze dvou vteřin stanou čtyři nebo i deset vteřin. Vyzkoušejte si to, je to jednoduché a stačí při tom jen počítat „jednadvacet, jednadvacet".

Vyberte si k jízdě takovou trasu, kterou dobře zvládáte, a vhodnou dobu jízdy, abyste se vyhnuli dopravní špičce. Vaše jízda je z pochopitelných důvodů pomalejší. Nestávejte se příčinou napětí a nervozity pro uspěchané řidiče. Emoce nejsou dobrými řidiči. Pro vás je volba doby mnohem přijatelnější.

Jeden častý nešvar za všechny

Všimli jste si někdy, jak nebezpečné může být nastupování a vystupování z vozidla? Obzvlášť na frekventované ulici. Vozidlo zastaví u chodníku, otevřou se dveře směrem do silnice a z nich se neuvěřitelně dlouhou dobu „souká" starší člověk. To, že tento úkon bude seniorům trvat mnohem déle než mladému člověku, je pochopitelné. Není ale pochopitelné, proč nešlo k vystupování z vozidla použít dveře u chodníku. Víte, jakému nebezpečí vystavujete sebe a třeba motocyklisty?

Apel na závěr

Jste protřelí životem, máte zkušenosti, byť s neduhy, které s sebou věk přináší. Buďte svému okolí vzorem ohleduplnosti. Tato vlastnost jako by byla vymýcena z našeho života, a tím i z našich silnic. Senioři požívají ve společnosti jisté úcty a uznání. Očekává se od nich tedy určitá učitelská příkladnost. Zkuste svým jednáním v silničním provozu a v situacích, na které se obtížně hledají odpovědi v předpisech, být tak nějak nad věcí. Příkladní, galantní, ohleduplní, prostě senioři.


Tagy: