Dopravní výchova pro MŠ interaktivně

Ministerstvo dopravy BESIP společně s nakladatelstvím Fraus připravilo ucelený koncept dopravní výchovy pro děti a žáky od 3 do 18 let.

Koncept je rozdělen na tři části:

 • dopravní výchova pro MŠ
 • dopravní výchova pro 1. stupeň ZŠ
 • dopravní výchova pro 2. stupeň ZŠ


Pro jednotlivé stupně jsou připravené výukové materiály v tištěné i elektronické podobě. Vyhovují RVP a obsahují prvky v souladu s moderními trendy ve vzdělávání.

Výukové materiály lze stáhnout a používat na moderních elektronických zařízeních (tablety, i-tabule, PC, notebooky).
 


 

Nová i-učebnice Dopravní výchova pro MŠ je členěna do čtyř ročních období. Roční období jsou nosným základem v práci s dětmi v MŠ a odvíjí se od nich většina činností. Dítě se zde objevuje v roli chodce, cyklisty a cestujícího v dopravním prostředku.

 


Interaktivní učebnice Dopravní výchova pro MŠ obsahuje:

 • 10 pracovních aktivit s tisknutelnými pracovními listy
 • 8 cvičení pro interaktivní tabuli, PC nebo tablet
 • herní plán
 • pexeso


Desky na pracovní listy obsahují pexeso a herní plán.

Struktura:

 • Aktivity jsou zaměřené zejména na témata z dopravní výchovy, ale i na procvičení základních barev, geometrických tvarů a pravolevé orientace.
 • Ke každé pracovní aktivitě a ke každému cvičení je namluveno zadání.
 • Pokyny a případná řešení úkolů jsou zpracovány v metodických listech. Interaktivní učebnice je doplněna papírovými deskami s herním plánem a pexesem, do nichž si lze vkládat vytištěné materiály (pracovní a metodické listy).

Metodický cíl:

Cílem bylo vytvořit podpůrné materiály pro učitele a zároveň aktivity pro děti. Obsahy dopravní výchovy pro MŠ jsou vytvořeny tak, aby byly poučné a zároveň zábavné a poutavé.

Kdo může učebnici využívat:

 • děti a učitelé MŠ
 • rodiče a děti předškolního věku


Učebnice je koncipována tak, aby přinesla důležité informace i pro rodiče, zejména v oblasti prevence úrazů dětí v dopravě. Je vhodná nejen pro práci v MŠ, ale i doma. Proto je dostupná nejen školám, ale i jednotlivcům.

Interaktivní učebnici Dopravní výchova pro MŠ můžete objednat zdarma na http://flexibooks.cz/dopravni-vychova-pro-ms/d-72687-c-1500/#.Vidyn-ztmko

Materiály ke stažení: