Výbava vozidla při cestě do zahraničí

Pokud vyjíždíte do zahraničí, je dobré se seznámit nejen s tím, jaké jsou rozdíly v místních předpisech pro pohyb na komunikacích, ale také s tím, jak by mělo být vaše vozidlo vybaveno. Nemusíte se však bát, pokud by vám něco chybělo, protože platí tzv. vídeňská úmluva z roku 1968, která říká, že vozidlo má být vybaveno podle země, ve které je registrováno. Takže pokud máte platnou výbavu pro ČR, tak by to mělo být v pořádku. Přesto není od věci, podívat se na to, co byste s sebou do zahraničí měli mít a výbavu třeba i doplnit.

Belgie

Je povinné mít ve vozidle výstražný trojúhelník. Hasicí přístroj je povinný pouze pro vozidla registrovaná v Belgii. Nejnižší hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm, u mopedů 1mm. Povinná je reflexní vesta v dosahu řidiče. Přední světla do mlhy nejsou povinná. Zadní mlhovky je povinné použít, je-li snížena viditelnost pod 100 m a za silného deště. Řidiči mopedů a motocyklů musí jezdit celoročně s rozsvícenými světly.

Bulharsko

Všechna vozidla (s výjimkou mopedů a motocyklů) musí v případě poruchy použít výstražný trojúhelník nebo výstražná světla. Pro všechna motorová vozidla s výjimkou motocyklů je povinný hasicí přístroj. Pro všechna vozidla je povinná lékárnička. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm. Doporučeno je celodenní svícení. Mlhovky smí být použity pouze za mlhy, deště nebo sněžení, a to současně s obrysovými světly. Motocykly mají povinnost svítit celodenně.

Dánsko

V případě poruchy vozidla je povinné použít červený výstražný trojúhelník. Na dálnicích je povinné použít výstražná světla k varování ostatních vozidel před kolonou vpředu nebo před jiným nebezpečím. Lékárnička je pouze doporučená. Doporučený je i hasicí přístroj. Minimální hloubka vzorku pneumatiky je 1,6 mm. Motorová vozidla musí svítit povinně celodenně. Mlhovky nejsou povinné, v případě jejich použití musejí být dvě a současně s nimi musí být zapnutá i obrysová světla.

Finsko

Povinný je výstražný trojúhelník. Hasicí přístroj ani lékárnička nejsou pro osobní vozidla povinné. Všechna motorová vozidla musí celoročně svítit. Použití mlhovek je povoleno pouze za mlhy, hustého deště nebo sněžení. Mohou být použity jen současně s potkávacími světly. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm u letních a 3 mm u zimních. V případě potřeby je možno použít sněhové řetězy, nesmějí ale poškodit povrch vozovky.

Francie

Povinný je výstražný trojúhelník. Hasicí přístroj ani lékárnička nejsou pro osobní vozidlo povinné. Celodenní svícení je doporučené. Reflexní vesta je povinná a má být v dosahu řidiče. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm.

Chorvatsko

Povinné je celodenní svícení. Ve vozidle musí být sada náhradních žárovek. Všechna motorová vozidla (mimo motocykl) musejí mít výstražný trojúhelník; vozidlo s přívěsem musí mít dva. Mimo motocykly musejí mít vozidla lékárničku. Povinností je mít tažné lano a náhradní pneumatiku. Povinná je reflexní vesta ve vozidle, kterou musejí mít cestující při vystoupení při poruše vozidla, týká se i cestujících na motocyklu. Komerční vozidla musejí mít hasicí přístroj.

Itálie

Je nutné mít výstražný trojúhelník. Je povinností nosit reflexní vestu vždy při vystoupení z vozu mimo obec. Svícení je povinné v tunelu a na dálnicích. Zadní světla do mlhy se mohou používat pouze při viditelnosti nižší než 50 m. Mopedy a motocykly musejí svítit vždy. Lékárnička a hasicí přístroj nejsou povinné. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm.

Maďarsko

Při jízdě mimo obec je povinné osvětlení všech motorových vozidel. Povinný je výstražný trojúhelník a lékárnička. Reflexní vestu musejí mít všechny osoby vystupující z vozu mimo zastavěné oblasti a také všichni chodci na vozovce za snížené viditelnosti. Hloubka dezénu pneumatik musí být minimálně 1,6 mm. Během jízdy nesmí být používán mobilní telefon.

Německo

Výstražný trojúhelník je povinný pro vozy registrované v Německu. Povinná je lékárnička. V zimním období musí vybavení vozu odpovídat povětrnostním podmínkám. V označených úsecích musí být použity sněhové řetězy; platí to i pro vozy s pohonem všech kol. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm. Motocykly a mopedy musejí mít rozsvícená světla i ve dne. Platí povinnost rozsvícení světel v tunelu.

Nizozemsko

Mezi povinné vybavení patří také výstražný trojúhelník, který je potřeba použít, pokud vozidlo parkuje v noci a není dostatečně osvětleno. Lékárnička je pouze doporučená. Hasicí přístroj není povinný. Minimální hloubka dezénu pneumatiky je 1,6 mm.

Polsko

Výstražný trojúhelník je povinný. Pokud je taženo nepojízdné vozidlo, musí být trojúhelník umístěn na levé zadní straně vozidla. Svícení je povinné i ve dne. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm. Lékárnička je doporučena; hasicí přístroj je povinný pro vozy registrované v Polsku.

Portugalsko

Výstražný trojúhelník je povinný. Přívěsy musejí být vybaveny žlutým rovnostranným trojúhelníkem na čtvercovém podkladě modré barvy. Na silnici z Alveiro do Vilar Formoso na španělské hranici je nutno jezdit s rozsvícenými tlumenými světly. Reflexní vesta je povinná pro osobu vystupující z vozu například při poruše. Hloubka dezénu pneumatik je minimálně 1,6 mm.

Rakousko

Výstražný trojúhelník a lékárnička jsou povinné. Mlhovky jsou povoleny pouze za špatné viditelnosti při mlze, dešti nebo padajícím sněhu. Minimální hloubka dezénu je 1,6 mm u osobních vozidel, u nákladních 2 mm a 1 mm u mopedu. Reflexní vesty je nutné použít vždy při vystoupení z vozidla mimo obec.

Rumunsko

Vozidla musejí být vybavena výstražným trojúhelníkem. Lékárnička i hasicí přístroj jsou povinné. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,5 mm. Celodenní svícení je povinné.

Slovensko

Výstražný trojúhelník je povinný, stejně jako lékárnička. Reflexní vesta je povinná mimo obec při opuštění vozidla. Minimální hloubka dezénu pneumatiky je 1,6 mm. Zařízení GPS nesmí být umístěno ve středu předního skla vozidla. Současně nesmí řidiči bránit ve výhledu.

Slovinsko

Výstražný trojúhelník je povinný. Pokud je vozidlo taženo, jeden trojúhelník musí být viditelně umístěn vzadu ve vozidle taženém a druhý v přední části vozidla tažného. Vozidlo s přívěsem musí mít dva trojúhelníky. Vozidlo musí být vybaveno sadou náhradních žárovek a pojistek. Povinná je i lékárnička. Hasicí přístroj je povinný pouze pro řidiče autobusů a nákladních vozidel. Povinné je celodenní svícení. Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm; 2 mm pro nákladní automobil a autobus; 1 mm pro mopedy.

Španělsko

Vozidla registrovaná ve Španělsku musí mít v základním vybavení dva výstražné trojúhelníky. Lékárnička ani hasicí přístroj nejsou povinné. Řidič, který řídí s brýlemi, musí mít s sebou náhradní brýle. Jsou zakázány radarové detektory a varovné signály mezi řidiči. Při vystoupení z vozidla mimo obec je povinnost mít reflexní vestu. Minimální hloubka drážky pneumatiky je 1,6 mm.

Švýcarsko

Výstražný trojúhelník je povinný, musí být umístěn v dosahu řidiče, tedy ne v kufru vozidla. Svícení i během dne je doporučeno. Na neosvětlených veřejných místech musí být zapnuta obrysová světla a koncová světla. Hasicí přístroj a lékárnička nejsou povinné. Je zakázáno používat nebo i jen přepravovat radarové detektory. Minimální hloubka dezénu pneumatiky dle předpisů země registrace vozidla.

Turecko

Každé vozidlo musí být vybaveno dvěma červenými varovnými trojúhelníky. V případě potřeby by měl být jeden umístěn před vozidlem a druhý za vozidlem ve směru přijíždějících vozidel. Všechna vozidla musí být vybavena lékárničkou i hasicím přístrojem (mimo motocykl).

Velká Británie

Výstražný trojúhelník není povinný. Při jeho použití by však měl být umístěn minimálně 45 m za vozidlem. Na dálnici se v případě poruchy výstražný trojúhelník nesmí použít. Hasicí přístroj není povinný. Lékárnička je doporučená. Reflexní vesta v osobních vozech není povinná. Hostující motoristé řídící vozidla s levostranným řízením by se měli informovat ohledně nastavení světlometů pro jízdu na levé straně a případně je upravit, jinak riskují, že při zastavení policií a zjištění špatného nastavení světel jim může být uložena pokuta. Minimální hloubka dezénu je 1,6mm.