Polsko

 

Polsko

Polska

 

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

140 km/h
80 km/h - autobusy

80 km/h – užitková vozidla

80 km/h – s přívěsem

90 km/h
100 km/h - na rychlostní silnici s jedním jízdním pruhem v jednom směru nebo silnici se dvěma jízdními pruhy v jednom směru
120 km/h - na rychlostní silnici se dvěma jízdními pruhy v jednom směru
70 km/h - autobusy
80 km/h – autobusy na rychlostní silnici

70 km/h – s přívěsem

70 km/h – užitková vozidla

50 km/h - v době od 5.00 do 23.00 hodin
60 km/h - v době od 23.00 do 5.00 hodin
20 km/h v obytné zóně

Řidič s praxí

0,2 ‰

Začínající řidič

0,2 ‰

Profesionální řidič

0,2 ‰

Povinné

ANO
 

Povinné

NE, DOPORUČENO

 

NE

ANO

DOPORUČENO, povinné pro komerční dopravu

ANO

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.