In-line bruslaři

I když se to může zdát paradoxní, jezdci na kolečkových in- line bruslích jsou podle ustanovení § 2 , písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci. To znamená, že musí dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to v § 53 zákona 361/2000 Sb.

Jezdci na in – line bruslích jsou chodci

Co říká zákon…

Tyto povinnosti mimo jiné zahrnují:

 • Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty" , na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je chodec povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce (§ 53, odstavec 5 )
 • Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce (§ 53, odstavec 8)
 • Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní (§ 4, písmeno a))
 • Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení může užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty (§ 57 odst. 7); přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odst. 3,5, a 6 a světelnými signály podle § 73)
 • Povinnost řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích (§ 4, písmeno b a c)

Základní zásady jak předcházet úrazům na in – line kolečkových bruslích

 • Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní
 • Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti a předvídejte
 • Vždy používejte ochrannou přilbu a ochranu loktů a kolen
 • Vyplatí se nosit i sportovní rukavice a ochranné pomůcky na zápěstí
 • Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte
 • Nikdy nejezděte tak, aby jste se drželi za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo
 • Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu po kterém jedete


In - line kolečkové brusle jsou sportovní náčiní a pohyb bruslařů po chodníku mezi ostatními chodci, je z ohledem na rychlost bruslaře, zdrojem potenciálních konfliktů, a to zejména s chodci se sníženou pohyblivostí a seniory.

Vzhledem k tomu, že jezdec na kolečkových bruslích je, jak již bylo uvedeno, chodec, není možné vysledovat ve statistice dopravních nehod počet střetů bruslař – chodec. Lze jen kvalifikovaně odhadovat, že se nebude jednat o malá čísla a bruslaři by si tuto skutečnost měli uvědomit a zvážit, zda není vhodnější si pro jízdu vybrat taková místa, kde svým jednáním nikoho neohrozí.