Německo spouští interaktivní mapu dopravních nehod

Německý federální statistický úřad spustil interaktivní mapu dopravních nehod. Webové stránky umožňují občanům a výzkumníkům zjistit, ve kterých silničních úsecích a místech dochází v Německu k dopravním nehodám.

mapa_Nemecko-(1).jpgV mapě jsou zobrazeny pouze nehody, u nichž došlo ke zranění osob, resp. byla k nim přivolaná policie. K dispozici je celá řada filtrů, například ke kolizím jízdních kol nebo osobních automobilů, v aplikaci lze rozlišovat závažná i lehká zranění.
"ACCIDENT ATLAS" obsahuje informace ze statistik dopravních nehod na silnicích v letech 2016 a 2017. Zpočátku bude aplikace obsahovat pouze údaje devíti z 19 německých federálních států, protože ne všechny státy zaznamenávají geografické údaje. Atlas bude v průběhu času rozšířen tak, aby obsahoval komplexní údaje.

Podle oficiálních statistik bylo v roce 2017 v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v Německu usmrceno 3 180 osob, tzn. v průměru téměř 9 osob denně.
mapa_uk.jpg


Podobnou databázi spustila v roce 2015 Francie. Spojené království také zpřístupňuje své údaje, tyto byly začleněny např. do webových stránek www.crashmap.co.uk. Německý atlas nehod je pak k dispozici na webu https://unfallatlas.statistikportal.de/.
 Zdroj: https://etsc.eu/germany-launches-interactive-map-of-road-collisions/

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) je v oblasti mapových podkladů dopravních nehod dlouhodobě aktivní.
nehody_cdv.jpg

Aplikace DOPRAVNÍ NEHODY V ČR slouží pro zobrazení a analýzu dopravních nehod na území České republiky. Zdrojová data, která jsou k dispozici od roku 2006 a k jejich aktualizaci dochází každý měsíc, poskytuje Policie ČR.

Na úvodní stránce jsou k dispozici základní statistiky týkající se daného roku a srovnání s rokem předchozím. Na první pohled je tak zřejmé, zda dochází k nárůstu či poklesu fatálních následků dopravních nehod ve sledovaných oblastech. Hlavním nástrojem aplikace je pak záložka Statistiky. Uživatel má možnost vytvořit si vlastní výběr nehod na základě sledovaného období, územní jednotky či jednotlivých sledovaných parametrů (více než 60), které jsou u každé dopravní nehody evidovány. Výsledek pak lze zobrazit v mapě nebo exportovat do Excelu.
kde-plus.jpg
V mapě lze zobrazit také detaily konkrétní nehody (po kliknutí se otevře okno s veškerými podrobnostmi o nehodě). Uživatel získá přehled také o jednotlivých vozidlech, pasažérech a ostatních účastnících nehody. Kromě nehod lze v mapě zobrazit i vrstvu nehodových lokalit, která se automaticky přepočítá po každé aktualizaci dat. Lokality jsou definovány na základě jádrového odhadu hustoty (KDE+) – viz www.kdeplus.cz.
srazena-zver.jpg
Podobné zaměření, nicméně více specifické, má aplikace SRÁŽKY SE ZVĚŘÍ.  Slouží pro evidenci zvěře sražené na silnicích a železnicích. Od roku 2014 je v ní evidováno cca 70 tisíc srážek. Data pochází z několika zdrojů – z Jednotného systému dopravních informací, od myslivců, běžných uživatelů z řad občanů a z dalších systémů státních či neziskových organizací.
Data jsou prezentována v mapě, tabulce, pomocí grafů či animací. Nejčastěji evidovanými sraženými druhy jsou srnci (75 %) a divoká prasata (15 %). Ke srážkám se srnci dochází nejčastěji v květnu, z toho v 56 % případů během 2 hodin po západu slunce. Jednou denně se pak z aktuálních dat automaticky vypočítají nehodové lokality (pomocí metody KDE+) a také hustoty nehod na jednotlivých úsecích silniční sítě. Výsledky jsou pak k dispozici v záložce Analýzy.

V následujícím období bude zpracována Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2021-2030, která bude mj. klást důraz na mapové podklady k dopravním nehodám, resp. jednoduchou implementaci z národní do krajské úrovně s důrazem na lokalizaci shluků fatálních dopravních nehod.

Zdroj: CDV